Varsågoda

Här finns artiklar och foton för nedladdning och användning för pressen. Pressbilderna får användas fritt i anslutning till artikel om Järnafestivalen. Annars, kontakta oss först.

OBS! Vid publicering skall fotografens namn (Sunniva Farbu) anges vid bilden. Vid publicering av artikel måste skribentens namn (Sofia Zetterqvist) framgå.

Meddela oss gärna när och var ni kommer att använda materialet.

Artiklar

Kortare (5155 tecken inkl blanksteg), sammanfattande artikel om Järnafestivalen.  Ladda hem här!

Längre, (8337 tecken inkl blanksteg), sammanfattande artikel om Järnafestivalen. Ladda hem här!

Bilder

Klicka på bilderna för att se dem i större format. Vill du sedan ladda ner bilden i högupplöst format klickar du på diskett-symbolen längst ner till vänster.