Meditation

Eftermiddag

Lär känna dig själv genom meditation. Att inte låta sig styras av tanke, känsla och vilja kan vara svårt. Få en skjuts på vägen. Mot ökat självkännedom!

Under veckan kommer vi att gå närmare in på vad som menas med skolningsväg. Vi kommer att öva oss i vaken medvetenhet, iakttagelse och göra övningar för tänkandet, känslorna och viljan. Vi går igenom grunderna för meditation.

Workshopsledare:
Christhild Ritter, författare och föreläsare.

Lär känna dig själv genom antroposofisk meditation

När man mediterar utvecklar man sin själ och jobbar med sin personlighet. Man låter medvetandet ta över själen och inte tvärtom.
– Man kan säga att vi lever i två världar, en synlig och en osynlig, förklarar Christhild Ritter, workshops-ledare för meditationsgruppen. Båda måste vårdas och den osynliga vårdar vi genom själsvårdande övningar och meditation.

Syftet med meditation är att komma in i och få ett förhållande till den värld eller verklighet som vi inte ser men som finns där. Och för det krävs närvaro, vakenhet och medvetenhet vilket man övar i den antroposofiska meditationen och skolningsvägen.
– Det är bekvämare och lättare att utföra vanlig meditation. Den antroposofiska ställer mycket högre krav på oss eftersom vi hela tiden måste vara så vakna och medvetna.

Läs hela intervjun med Christhild Ritter och få tips på övningar du kan prova hemma!

Christhild Ritter