Mindfulness-kurs

Förmiddag

Stanna upp, iaktta, acceptera – och släpp taget! Bli mer närvarande i nuet och öka din kreativitet.

En kurs i närvaro. Att lära sig leva fullt ut i nuet . Låta alla måsten och borden tiga. Inte oroa sig inför framtiden eller gräma sig över allt som hänt och istället kunna ta emot ens eget liv som fenomen och gåva. Att lära sig och att själv ta kontroll.

Kursledare:

Rosita Zetterqvist leg.sjuksköterska och leg. psykoterapeut

Eva-Ekman Ulin leg. läkare och leg. psykoterapeut och mindfulnessinstruktör


Rosita Zetterqvist
Eva Ekman-Ulin